Hur man får tyst på mobilen del 1/2

Hur man får tyst på mobilen del 2/2

Ljudleksaker

Talande mugg

Stämgaffeln

Plaströrsorkester del 1

Plaströrsorkester del 2: Blinka lilla stjärna

Plaströrsorkester del 3: Blinka lilla stjärna blås

Plaströrsorkester del 4: Liten sång för plaströrsorkester enstämmigt

Plaströrsorkester del 5: Liten sång för plaströrsorkester tvåstämmigt

Plaströrsorkester del 6: Eleverna spelar

Öka ljudet från mobilen

Tillbaka till fysik!