Publicerad:
14 oktober, 2022
featured-image

Tummen upp teknik åk 6

Publicerad: 14 oktober, 2022

Kartlägg elevernas teknikkunskaper utifrån kunskapskraven i Lgr22! I Tummen upp! Teknik kartläggning åk 6 får eleverna möta övningar som är direkt kopplade till kunskapskraven i teknik i de reviderade kursplanerna.
Kunskapskraven är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till övningarna. Dessutom finns användbara matriser som ger elever och lärare en bra kunskapsöversikt.