Publicerad:
14 oktober, 2022
featured-image

Tummen upp NO åk 3

Publicerad: 14 oktober, 2022

Den andra reviderade upplagan av Tummen upp! NO åk 3 kartlägger var varje elev befinner sig kunskapsmässigt i förhållande till kriterierna för bedömning i biologi, fysik och kemi enligt Lgr22. Tummen upp! NO kartläggning testar elevernas kunskaper och förmågor i biologi, fysik och kemi mot kursplanens centrala innehåll och kriterier för bedömning av kunskaper i åk 3. Kriterierna är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till uppgifterna där eleverna även får möjlighet att utvärdera och reflektera kring sina kunskaper och förmågor efter varje arbetsområde.
Utkommer v2 2023
36 sidor
ISBN 978-91-47-14812-7