Under alla mina år som lärare och föreläsare har jag försökt utveckla, samla och sprida goda exempel på hur man med mycket enkla medel kan bedriva konkret och kreativ NO-undervisning i ett helt vanligt klassrum.

NO-verkstan

är ett sätt att samla dessa goda exempel under ett tak. Det är en modell som genomsyras av mångfald och möjligheter till lokal variation och den bygger på mina och många andra svenska lärares väl beprövade erfarenheter.

NO-verkstan är ett försök att samla, utveckla och sprida många av dessa goda didaktiska exempel erfarenheter till verksamma lärare i Sverige.

Själva idén med NO-verkstan kan ses som ett flöde från myndigheternas styrdokument till en undervisning som leder till godtagbara kunskaper och uppnådda kunskapskrav.

Som du ser när du tittar på NO-verkstan som flöde, från styrdokument till godtagbara kunskaper , rymmer modellen konkreta förslag på teman som ger heltäckande underlag för arbetet med alla de tre NO-ämnena. I flödesschemat ser du också hur det ingår både lärarhandledningar och faktaböcker som täcker hela det centrala innehållet och kunskapskraven för åk 1-6 i NO.

Att jag kallat modellen NO-verkstan syftar också på att den ger lärarna redskap att bygga upp sin lokala NO-verkstad med den utrustning de behöver för att genomföra den undervisning och de teman som rymmer både centralt innehåll och kunskapskrav.

Modellen rymmer också metodik och didaktik samt idéer om utvärdering och bedömning.

Så här kan du med enkla medel bygga upp ett NO-förråd Materiallista

 

 

 

 

 

 

 

Amy visar NO-verkstan

NO verkstan Tiina

Elisabeth visar NO-verkstan