Här hittar du tips till din fysik-undervisning sorterade under fem olika välkända arbetsområden. De följer strukturen i boken Försök med fysik.

Luft och tryck (14 videoklipp)

Magnetism (9 videoklipp)

Ljud (12 videoklipp)