”Sveriges meste NO-inspiratör”

Jag har fått pris både för min ”exceptionellt inspirerande och mångsidig lärargärning

och för att jag (i enligt juryn för litteraturpriset Lärkan 2014) ”har en unik förmåga att med vardagsnära experiment och inspirerande texter sprida kunskaper och självförtroende för de naturvetenskapliga ämnena och matematikämnet bland elever och lärare.

Hans didaktiska kunskaper har varit både banbrytande och vägledande inom såväl naturvetenskap som matematik

Här är något om min bakgrund.

Lärarbakgrund

Efter avslutade gymnasiestudier vikarierade jag som lärare i grundskolan. Jag kände direkt att detta var något för mig så jag sökte till mellanstadielärarlinjen och blev färdig lärare 1975. Senare kom jag att komplettera med ämnesstudier i matematik och naturvetenskapliga ämnen så att jag blev adjunkt.

Att väcka intresset för naturvetenskap

Redan under min första termin som lärare på låg och mellanstadiet slogs jag av hur lite undervisning som bedrevs i vissa av NO-ämnena. Speciellt osynliga var fysiken och kemin. Eftersom jag var intresserad av dessa ämnen började jag tidigt med att försöka hitta former för en konkret och kreativ NO-undervisning i grundskolans tidigare år. Mycket kom det att handla om att utveckla enkla tankeväckande experiment med enkel utrustning. Den fråga som kom att intressera mig mest var hur man som lärare väcker intresset för naturvetenskap. Efterhand har det naturligtvis också handlat om hur man håller intresset vid liv.

Kompetensutveckling som leder till förändring

Efter att ha arbetat i 20 år som lärare i grundskolan fick jag pröva på att fortbilda verksamma lärare. Kurserna fick namnet ”Konkret NO-teknik”. De blev genast mycket omtyckta och efter att hållit dessa under några år i Bagarmossens skola, flyttades de till Lärarhögskolan i Stockholm där jag fick tjänst och sedermera blev befordrad till lektor. Sedan Lärarhögskolan blev en del av Stockholms Universitet arbetade jag några år deltid vid den institution som heter MND.  Några av de kurser jag var ansvarig för var Nyfiken på naturvetenskap, Kreativ NO och Laborativ Matematik – NO.

Nu är jag frilansande författare och föreläsare/inspiratör på heltid.

Böcker och media

Parallellt med min undervisning har jag skrivit ett femtiotal böcker. Det är läroböcker, faktaböcker och lärarhandledningar. För boken Nyfiken på naturvetenskap fick jag år 2000 den prestigefyllda Carl von Linneplaketten för ”Bästa faktabok för barn och ungdom”.

Hela serien med Försök med Fysik, Kemi och Biologi finns översatt till engelska och jag är också publicerad i Japan, Kina och Norge.

Jag har medverkat i flera TV-produktioner. Bland annat URs ”Kemi nästa”-serie.

Skolutvecklingsuppdrag

Jag har haft flera expertuppdrag för Skolverket samt fortbildningsuppdrag över hela Sverige och även i många andra länder: USA, Japan, Kina, Nya Zeeland, England, Finland m fl.

Jag har varit med och utvecklat de uppmärksammade kunskapstesten i kemi och fysik i Haninge kommun.

Från 2005 till 2012 satt jag i styrelsen för CESI (Council for Elementary Science International) och var 2010-11 ordförande för NSTAs International Advisory Board: www.nsta.org

Kunskapspriset

För mitt samlade arbete som inspiratör och skolutvecklare fick jag 2004 NEs Kunskapspris för ”en exceptionellt inspirerande och mångsidig lärargärning”.
Pristagar-reportage