2019

18 november

Järfälla. "Laborativ och undersökande matematikundervisning"

23 november

Stockholm, Lise Meitnerdagarna, Kreativ och inspirerande fysikundervisning

26–27 november

Trondheim, Novemberkonferensen, Kreativ ochelevnära matematikundervisning


4 december

Stockholm, Boksläppsfest och lärarkväll, Lära NO åk

2020

7 januari

Nacka strand skola, Inspirerande och kreativ NO

16–17 januari

Växjö, Matematikbiennalen, Kreativ och inspirerande matematik


28–29 april

Göteborg, GR-utbildning, Presentation av Lära NO-serien

Visa gångna datum!