2020

13 augusti

Vårbyskolan, Kick -off "Kreativ och ämnesövergripande undervisning"


25–15 oktober

Italien, Capri, Villa San Michele "Produktion av läromedel"


20 november

Stockholm, Gothia fortbildning "Nyfiken på naturvetenskap"

Visa gångna datum!