2018

22 januari

Stockholm, Kompetensteamet "Inspirerande och kreativ Teknik"

23 januari

Stockholm, Kompetensteamet "Laborationer och experiment i NO"

25–26 januari

Karlstad, Matematikbiennalen "Elevnära och likvärdig matematik"


15 mars

Halmstad, Högskolan, heldag "Naturvetenskap och teknik i förskolan"

21 mars

Skutskär, Kreativ och inspirerenade naturvetenskap (förskolaoch åk 1-6)


11–13 april

Stockholm, SETT-mässan, "Att bygga ett läromedel?"


1 juni

Stockholm, Gothia fortbildning, Naturvetenskap och teknik för dagbarnvårdare

Visa gångna datum!