2019

11–23 oktober

Cortona, Italien. Produktion av läromedel


12–13 november

Stockholm, NO-dagarna

18 november

Järfälla. "Laborativ och undersökande matematikundervisning"

23 november

Stockholm, Lise Meitnerdagarna, Kreativ och inspirerande fysikundervisning

26–27 november

Trondheim, Novemberkonferensen, Kreativ ochelevnära matematikundervisning

2020

7 januari

Nacka strand skola, Inspirerande och kreativ NO

16–17 januari

Växjö, Matematikbiennalen, Kreativ och inspirerande matematik

Visa gångna datum!