2017

16 oktober

Norrköping, CETIS_Rikskonferens i Teknik "Inspirerande och likvärdig teknikundervisning"

20–25 oktober

Mexico, Workshops med lärare

30 oktober

Stockholm, Skolforum, "Inspirerande och likvärdig undervisnng"

31 oktober

Stockholm, Skolforum, "Laborativ och undersökande matematikundervisning"


7 november

Stockholm, Rikskonferens åk 1-3

2018

22 januari

Stockholm, Kompetensteamet "Inspirerande och kreativ Teknik"

23 januari

Stockholm, Kompetensteamet "Laborationer och experiment i NO"

Visa gångna datum!