2017

20–25 oktober

Mexico, Workshops med lärare

30 oktober

Stockholm, Skolforum, "Inspirerande och likvärdig undervisnng"

31 oktober

Stockholm, Skolforum, "Laborativ och undersökande matematikundervisning"


7 november

Stockholm, Rikskonferens åk 1-3

2018

22 januari

Stockholm, Kompetensteamet "Inspirerande och kreativ Teknik"

23 januari

Stockholm, Kompetensteamet "Laborationer och experiment i NO"

25–26 januari

Karlstad, Matematikbiennalen "Elevnära och likvärdig matematik"


21 mars

Skutskär, Kreativ och inspirerenade naturvetenskap (förskolaoch åk 1-6)


11–13 april

Stockholm, SETT-mässan, "Att bygga ett läromedel?"

Visa gångna datum!