2018

29–31 januari

Stockholm och Capri, Bokproduktion-flera olika titlar


29 oktober

Stockholm, Skolforum, "Laborativ och undersökande matematikundervisning"

2019

25 januari

Stockholm, NO-läraren konferens "Kreativ och inspirerande fysik och kemiundervisning"


6 mars

Skutskär, Kreativ och inspirerande NO och teknik 1-6

Visa gångna datum!