2020

7 januari

Nacka strand skola, Inspirerande och kreativ NO

16–17 januari

Växjö, Matematikbiennalen, Kreativ och inspirerande matematik


28–29 april

Göteborg, GR-utbildning, Presentation av Lära NO-serien

Visa gångna datum!