2020

19–19 februari

Tensta, Russinhissen och Teknikgrytan, naturvetenskap och teknik i förskolan

26 februari

Rinkeby, Russinhissen och Teknikgrytan, naturvetenskap och teknik i förskolan


25–15 oktober

Italien, Capri, Villa San Michele "Produktion av läromedel"

Visa gångna datum!