Försök med kemi Lärarbok med Digital (lärarlicens)

Försök med kemi är en reviderad lärarbok som innehåller allt du som lärare behöver för en inspirerande och lärorik kemiundervisning som är förankrad i Lgr22 för åk 4–6.
Boken är fylld med enkla experiment som hjälper eleverna att förstå naturvetenskapen från grunden och att träna på det naturvetenskapliga arbetssättet som beskrivs i kursplanen. Alla experiment går att göra i klassrummet med enkel utrustning.
978-91-47-15402-9
Hans Persson
Utgivningsår: 2023
Omfång: 182 sidor
Förlag: Liber

Beställ här

Boken om NO 1-3

Nyreviderad bok helt i linje med kriterier för bedömning av kunskaper och centralt innehåll för NO årskurs 1-3, Lgr 22.
Grundbok, med 3 arbetsböcker.
Utgivningsår: 2022
Omfång: 136 sidor rikt illustrerad
ISBN: 978-91-47-14590-4
Förlag: Liber

Beställ här

Boken om Teknik 1-3

Reviderad helt i linje med kriterier för bedömning av kunskaper och centralt innehåll för teknik årskurs 1-3 Lgr 22. Här hittar du inspirerande texter, bilder och praktiska övningar som garanterat utvecklar alla de förmågor och kunskaper som anges i kursplanen för teknikämnet. En given grundbok i Teknik för lågstadiet. Finns som grundbok, arbetsbok och lärarbok. Både tryckt och digitalt.
Utgivningsår: 2022
Omfång: grundbok 72 sidor rikt illustrerad
ISBN: 978-91-47-14378-8
Förlag: Liber

Beställ här

Boken om teknik 4-6

Reviderad teknikbok helt i linje med kunskapskraven och centralt innehåll för Teknik i årskurs 4-6 Lgr 22. Tryckt grundbok och arbetsbok. Alla delar inklusive lärarbok digitalt.
Utgivningsår: 2021
Omfång: Grundbok 88 sidor rikt illustrerad
ISBN: 978-91-47-14409-9
Förlag: Liber

Beställ här

Boken om fysik och kemi

Vi har noga gått igenom Boken om fysik och kemi och säkerställt att läromedlet fungerar väl mot den nya kursplanen i Lgr22. Du som lärare kan därför känna dig helt trygg när du undervisar med Boken om fysik och kemi-
Grundbok, arbetsbok, lärarbok och digitalt.
978-91-21-20495-5
Utgivningsår: 2015 Upplaga: 2 även reviderad 2021
Omfång: 172 sidor
Förlag: Liber

Beställ här

Boken om biologi

Vi har noga gått igenom Boken om biologi och säkerställt att läromedlet fungerar väl mot den nya kursplanen i Lgr22. Du som lärare kan därför känna dig helt trygg när du undervisar med Boken om biologi
Grundbok, arbetsbok, lärarbok och digitalt.
Utgivningsår: 2014 reviderad 2021
Omfång: Grundbok 172 sidor rikt illustrerad
ISBN: 978-91-47-11065-0
Förlag: Liber

Beställ här

Tummen upp NO åk 6

I den andra upplagan av Tummen upp! NO kartläggning åk 6 får du koll på vad eleverna kan och vilka områden som eleverna behöver arbeta mer med för att uppnå betygskriterierna i biologi, fysik och kemi enligt Lgr22.
OBS! I denna serie även Tummen upp NO åk 3
Tummen upp Teknik åk 3
Tummen upp Teknik åk 6
Rikt illustrerad, 60 sidor
Förlag: Liber
ISBN: 978-91-47-14771-7

Beställ här

Tummen upp NO åk 3

Den andra reviderade upplagan av Tummen upp! NO åk 3 kartlägger var varje elev befinner sig kunskapsmässigt i förhållande till kriterierna för bedömning i biologi, fysik och kemi enligt Lgr22. Tummen upp! NO kartläggning testar elevernas kunskaper och förmågor i biologi, fysik och kemi mot kursplanens centrala innehåll och kriterier för bedömning av kunskaper i åk 3. Kriterierna är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till uppgifterna där eleverna även får möjlighet att utvärdera och reflektera kring sina kunskaper och förmågor efter varje arbetsområde.
Utkommer v2 2023
36 sidor
ISBN 978-91-47-14812-7

Beställ här

Tummen upp teknik åk 6

Kartlägg elevernas teknikkunskaper utifrån kunskapskraven i Lgr22! I Tummen upp! Teknik kartläggning åk 6 får eleverna möta övningar som är direkt kopplade till kunskapskraven i teknik i de reviderade kursplanerna.
Kunskapskraven är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till övningarna. Dessutom finns användbara matriser som ger elever och lärare en bra kunskapsöversikt.

Beställ här

Harry har en russinhiss

Harryböckerna är inspirerande bilderböcker med naturvetenskapligt innehåll. Böckerna väcker nyfikenhet och är perfekta för barn och vuxna att samlas kring, hemma, i förskolan eller i förskoleklassen. Berättelserna om Harry ger en mjuk och lekfull ingång till lärande och eget experimenterande i naturvetenskap. I Harry har en russinhiss leker och experimenterar Harry och hans morfar med gas med hjälp av russin och kolsyrat vatten.
Utgivningsår 2023
Omfång 32 sidor illustrerad av Oskar Jonsson
ISBN: 978-91-44-17193-7
Studentlitteratur

Beställ här

Harry har en ficklampa

Harryböckerna är inspirerande bilderböcker med naturvetenskapligt innehåll. Böckerna väcker en nyfikenhet som barn och vuxna kan samlas kring, hemma eller i förskolan. Berättelserna om Harry ger en mjuk och lekfull ingång till lärande och eget experimenterande i naturvetenskap. I Harry har en ficklampa leker Harry och hans morfar fram kunskaper om ljus, skuggor och regnbågar.
Utgivningsår 2020
Omfång 32 sidor illustrerad av Oskar Jonsson
ISBN: 9789178230556
Förlag Studentlitteratur

Beställ här

Harry har en magnet

Harryböckerna är inspirerande bilderböcker med naturvetenskapligt innehåll. Böckerna väcker en nyfikenhet som barn och vuxna kan samlas kring, hemma eller i förskolan. Berättelserna om Harry ger en mjuk och lekfull ingång till lärande och eget experimenterande i naturvetenskap. I Harry har en magnet leker och experimenterar Harry och hans morfar med magneter och magnetiska krafter.
Utgivningsår 2021
Omfång 32 sidor illustrerad av Oskar Jonsson
ISBN: 9789178232161
Förlag: Studentlitteratur

Beställ här

Harry har en isballong

Harryböckerna är inspirerande bilderböcker med naturvetenskapligt innehåll. Böckerna väcker en nyfikenhet som barn och vuxna kan samlas kring, hemma eller i förskolan. Berättelserna om Harry ger en mjuk och lekfull ingång till lärande och eget experimenterande i naturvetenskap. I Harry har en isballong tillverkar Harry och morfar en isballong som Harry gör spännande experiment med på förskolan.
Utgivningsår 2020
Omfång 32 sidor illustrerad av Oskar Jonsson
ISBN: 9789178230563
Förlag Studentlitteratur

Beställ här

Lära NO åk 4

Med Lära NO får du konkret undervisningsstöd i NO. Serien är framtagen i samarbete med ett stort antal verksamma lärare. Eleverna möter allt från faktatexter, tidningsartiklar och personporträtt till serier, konst och humor. Perspektiven är såväl historiska som aktuella och både lokala och globala. Lära NO åk 4 Grundbok Elevpaket ger eleven tillgång till både en tryckt grundbok och digital elevlicens i 36 månader. I det digitala läromedlet finns bokens text inläst, bokens experiment som filmer, startbilder till varje kapitel och extramaterial. Förutom Grundboken finns Arbetsbok och Lärarhandledning.
Utgivningsår 2019
Omfång 168 rikt illustrerade sidor
ISBN: 978-91-44-17664-2
Studentlitteratur
Information angående QR-koder i Lära NO åk 4 upplaga 1
I Lära NO åk 4 upplaga 1 Grundbok finns QR-koder till filmer med experiment. Dessa QR-koder slutar dessvärre att fungera i oktober 2023 då det är ett år sedan titeln förvärvades av Studentlitteratur.

För att du ska fortsätta att ha tillgång till filmerna – följ denna länk https://www.studentlitteratur.se/lara-no-ak-4-upplaga-1 och fyll i formuläret. Detta behöver du bara göra en gång då den länk vi skickar till dig kan delas med dina elever.

Beställ här

Lära NO åk 5

Med Lära NO får du konkret undervisningsstöd i NO. Serien är framtagen i samarbete med ett stort antal verksamma lärare. Eleverna möter allt från faktatexter, tidningsartiklar och personporträtt till serier, konst och humor. Perspektiven är såväl historiska som aktuella och både lokala och globala. Lära NO åk 5 Grundbok Elevpaket ger eleven tillgång till både en tryckt grundbok och digital elevlicens i 36 månader. I det digitala läromedlet finns bokens text inläst, bokens experiment som filmer, startbilder till varje kapitel och extramaterial. Förutom Grundboken finns Arbetsbok och Lärarhandledning.
Utgivningsår 2020
Omfång 176 rikt illustrerade sidor
ISBN: 978-91-44-17645-1
Studentlitteratur

Beställ här

Lära NO åk 6

Med Lära NO får du konkret undervisningsstöd i NO. Serien är framtagen i samarbete med ett stort antal verksamma lärare. Eleverna möter allt från faktatexter, tidningsartiklar och personporträtt till serier, konst och humor. Perspektiven är såväl historiska som aktuella och både lokala och globala. Lära NO åk 5 Grundbok Elevpaket ger eleven tillgång till både en tryckt grundbok och digital elevlicens i 36 månader. I det digitala läromedlet finns bokens text inläst, bokens experiment som filmer, startbilder till varje kapitel och extramaterial. Förutom Grundboken finns Arbetsbok och Lärarhandledning.
Utgivningsår 2021
Omfång 168 rikt illustrerade sidor
ISBN: 978-91-44-17614-7
Studentlitteratur

Beställ här

Försök med NO 1-3

978-91-47-08393-0
Hans Persson
Utgivningsår: 2011 , Upplaga: 1
Omfång: 176 sidor
Förlag: Liber

Beställ här

Programmering och digital teknik

Den nya läroplanen Lgr 22 syftar bland annat till att ge alla elever ökad digital kompetens. Den här grundboken hjälper dig och dina elever att förstå hur digital teknik fungerar och hur digitaliseringen påverkar oss alla.
Arbetsbok finns
Utgivningsår 2018
Omfång 64 sidor rikt illustrerad
ISBN: 99789178230037
Förlag Studentlitteratur

Beställ här

Programmering och digital teknik – arbetsbok

Med arbetsboken får varje elev möjlighet att arbeta vidare med roliga och lärorika uppgifter till alla kapitel i Grundboken. Ord och begrepp fördjupas och innehållet blir ännu mer meningsfullt. Det finns ett facit till ”Programmering och digital teknik – Arbetsbok” som du kan ladda ner från vår hemsida.
Utgivningsår 2018
Omfång 32 sidor rikt illustrerad
ISBN: 7823-015-0
Förlag Studentlitteratur

Beställ här

Kreativ och likvärdig NO-undervisning

En konkret handbok och en kreativ inspirationskälla som i ord och bild visar hur du didaktiskt organiserar, genomför och följer upp en NO-undervisning som både väcker nyfikenhet och ger eleven goda kunskaper. Massor av tips och ideer till din NO-undervisning.
Med ett inledande kapitel av Pernilla Nilsson
Utgivningsår 2018
Omfång 180 sidor
ISBN 978-91-47-12286-8
Förlag Liber

Beställ här

Språkstart NO

NO för nyanlända
Dina elever introduceras på ett strukturerat sätt till de naturvetenskapliga ämnena och får lära sig grundläggande ord och begrepp.
Språkstart NO är kopplad till NO-ämnenas kursplaner för åk 4-6 i Lgr 22
Utgivningsår 2018
Omfång 64 sidor rikt illustrerad
ISBN 978-91-47-12480-0
Förlag Liber

Beställ här

Start NO

Med Start-NO lär sig eleverna grundläggande svenska samtidigt som de utvecklar sina kunskaper i NO. Boken är till för att förbereda eleverna för ordinarie undervisning genom att träna på och översätta vanligt förekommande begrepp i NO.
Utgivningsår 2016
Omfång 116 sidor rikt illustrerad.
ISBN: 978-91-47-11606-5
Förlag: Liber

Beställ här

Nyfiken på naturvetenskap

Fick bokpriset Carl von Linné-plakettten, Bästa faktabok för barn och ungdomar
ISBN: 978-91-21-17531-6
Hans Persson
Utgivningsår: 1999 , Upplaga: 1
Omfång: 192 sidor
Förlag: Liber

Beställ här

Matte-detektiverna 1A

1A Grundboken
978-91-47-10097-2
Anna Kavén, Hans Persson
Utgivningsår: 2011 , Upplaga: 1
Förlag: Liber
Omfång: 80 sidor

Beställ här

Mattespanarna 4A Grundbok

4A Grundbok
978-91-47-10122-1
Gunnar Kryger, Andreas Hernvald, Hans Persson, Lena Zetterqvist
Utgivningsår: 2011 , Upplaga: 1
Omfång: 168 sidor
Förlag: Liber

Beställ här

Försök med Fysik

Bygger upp barnens förståelse i naturvetenskap!
En mängd experiment med elevblad för kopiering och tydliga lärarinstruktioner. Du kan använda böckerna från vilket skolår som helst.
Utgivningsår: 2010 , Upplaga: 3
Förlag: Liber
224 sidor
ISBN: 978-91-47-10180-1

Beställ här

Försök med biologi

978-91-47-10207-5
Hans Persson
Utgivningsår: 2011 , Upplaga: 2
Omfång: 176 sidor
Förlag: Liber

Beställ här

Försök med matematik

978-91-47-10240-2
Hans Persson
Utgivningsår: 2011 , Upplaga: 2
Omfång: 176 sidor
Förlag: Liber

Beställ här

Russinhissen

Enkla experiment i fysik och kemi.
Utgivningsår: 2010
Förlag: Hands on Science Text
Inbunden, rikt illustrerad
160 sidor
ISBN: 978-91-978178-0-6

Beställ här

Teknikgrytan

Upptäck tekniken omkring oss! Med de okomplicerade och finurliga undersökningarna i Teknikgrytan kan ni upptäcka alla smarta uppfinningar som gör vår vardag enklare.
Utgivningsår: 2010
Förlag: Hands on Science Text
Inbunden, rikt illustrerad, 160 sidor
ISBN: 978-91-978178-0-6

Beställ här

Inspirerande fysik och kemi

Fakta, experiment och lite metodik för förskolan och grundskolans tidiga år. Författare: Hans Persson.
Häftad, 175 sidor.

Vid intresse kan jag skicka ett ex
mejla på hanper@hanper.se

Science Plus Reactions! Yrs5-6/P6-7: Teacher’s Book

ISBN: 9780435012076
Utgivningsår: april 2006

Beställ här

Att ”bygga” begrepp

ISBN: 978-91-7656-473-8
Art nr: 473
Utgivningsår: 2000
Format: 165 x 242 mm (S5)
Kategori: Allmänpedagogik
Bandtyp: Häftad
Antal sidor: 112

Vad händer när icke-naturvetare bedriver NO-undervisning? (nr 76–77)

Fysik och kemi på låg-och mellanstadiet
ISBN: 978-91-7656-551-3
ISSN: 0284-3455
Utgivningsår: 2003
Serie: Häften för didaktiska studier 76–77
Bandtyp: Häftad
Antal sidor: 87

Naturvetenskapens didaktik

978-91-47-05333-9
Per-Olof Wickman, Hans Persson
Utgivningsår: 2009 , Upplaga: 2
Omfång: 288 sidor
Förlag: Liber

Beställ här